Jaro 2018 na hřišti

24.08.2018

V jarní části sezony se nám podařilo dvakrát prořezat trávník na hrací ploše hřiště. Díky darům a sponzorům se daří travnatou plochu udržet.

Další část práce, která bude brzo hotová, je výroba nových střídaček. Střídačky budou umístěny dál od sebe. Další akce je likvidace starých sítí a sloupů za bránami. Zde jsou sloupy posunuty 4 metry za bránu, nově zabetonovány a svařeny. Po nátěru přijde přidělat nová síť. Týká se to obou částí hřiště.

Rád bych poděkoval všem našim trenérům a hráčům za odehraný celý ročník 2017/2018. Dál patří
dík i Ždírci n. D. za spolupráci v dorostu. Děkuji všem mužům a ženám, kteří se podílejí na veškeré
práci a chodu v celém roce na fotbalovém hřišti. Dále děkuji za spolupráci Obci Rozsochatec, SDH
Rozsochatec a Svazu žen. Také patří poděkování divákům za podporu v našem fotbale a hlavně
všem sponzorům, kteří nám dodali potřebné věci k chodu našeho oddílu.

Do nové sezony přeji všem našim oddílům hodně úspěchů.
Předseda oddílu Svoboda Dušan